1 Mch 14,4

SZYMON
Pieśń ku czci Szymona
14 4 Jak długo Szymon żył, w kraju panował pokój. Starał się on dla swojego narodu o to, co dobre. Władanie jego im się podobało, a także chwała jego - po wszystkie dni.


Zobacz rozdział