1 Mch 2,49-68

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Śmierć Matatiasza
2 49 Kiedy zbliżyły się dni śmierci Matatiasza, powiedział do swoich synów: «Teraz jest czas, w którym pycha jest górą, czas karania, czas, [kiedy panuje żądza] zniszczenia i straszliwy gniew. 50 Teraz więc, dzieci, brońcie Prawa, a nawet życie swoje oddajcie za przymierze, zawarte z waszymi ojcami. 51 Pamiętajcie o tym, jak postępowali ojcowie, co czynili za swojego życia, a zdobędziecie wielką chwałę i imię wasze wiecznie [wspominać będą]. 52 Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym? I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość*. 53 Józef w czasie największych trudności zachował przykazanie i został panem Egiptu*. 54 Nasz praojciec Finees za swoją wielką gorliwość otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki*. 55 Jozue za zachowanie Bożego polecenia został sędzią Izraela*. 56 Kaleb za to, że przed zgromadzeniem wydał świadectwo, otrzymał ziemię w dziedzictwo*. 57 Dawid za swoją pobożność odziedziczył na wieki tron królewski*. 58 Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o Prawo został zabrany do nieba*. 59 Chananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarę zostali wyratowani z płomienia*. 60 Daniel dzięki swej niewinności z paszczy lwów został ocalony*. 61 Tak możecie przejść myślą jedno pokolenie po drugim i przekonacie się, że nie zawiedzie się ten, kto w Nim pokłada swe nadzieje. 62 Nie obawiajcie się zatem pogróżek grzesznego człowieka*, bo jego chwała to gnój i robactwo; 63 dziś się wywyższa, a jutro już go się nie znajdzie, bo powrócił do swego prochu i przepadły jego zamysły*. 64 Synowie! Bądźcie mężni i mocni w [zachowaniu] Prawa, przez nie bowiem dostąpicie chwały. 65 Oto wasz brat Szymon. Wiem, że jest on człowiekiem rozważnym. Jemu będziecie posłuszni po wszystkie dni, bo on będzie wam zastępował ojca, 66 a Juda Machabeusz, który od samej młodości odznacza się nadzwyczajną siłą, będzie dowódcą waszego wojska i będzie prowadził wojnę z ludami. 67 Wy więc ściągnijcie do siebie tych wszystkich, którzy przestrzegają Prawa, i w imieniu swego ludu wykonajcie pomstę! 68 Ściśle odpłaćcie poganom, a trzymajcie się przepisów Prawa!»


Przypisy

2,52 - Por. Rdz 15,6; Rdz 22,1-18.
2,53 - Por. Rdz 37; Rdz 39-41.
2,54 - Por. Lb 25,6-13.
2,55 - Por. Lb 14,6-9.30.38; Lb 27,18-21; Pwt 31,3-8.
2,56 - Por. Lb 13,30; Lb 14,6-9.24.30.38; Joz 14,6-15.
2,57 - Por. 2 Sm 7.
2,58 - Por. 1 Krl 19,10.14; 2 Krl 2,11n.
2,59 - Por. Dn 3.
2,60 - Por. Dn 6.
2,62 - Króla Antiocha IV Epifanesa i jego urzędników.
2,63 - Ps 146[145],4.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

1 Księga Machabejska

1 Mch

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie