1 Mch 3,18

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Seronem
3 18 Juda odparł: «Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu* nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby.


Przypisy

3,18 - (1 Mch 3,18.22) - Mowa o Bogu, którego imienia nie podaje nigdy autor księgi.

Zobacz rozdział