1 Mch 3,19

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Seronem
3 19 Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba.


Zobacz rozdział