1 Mch 3,4

JUDA MACHABEUSZ
Pieśń pochwalna
3 4 W czynach swoich był podobny do lwa, do lwiątka, które ryczy [rzucając się] na zdobycz.


Zobacz rozdział