1 Mch 5,61n

JUDA MACHABEUSZ
Nieposłuszeństwo Józefa i Azariasza
5 61 Lud poniósł wielką klęskę, bo nie słuchali Judy i jego braci, sądząc, że się wsławią męstwem, 62 a przecież oni nie pochodzili z rodu tych mężów, przez których ręce zostało dane Izraelowi ocalenie*.


Przypisy

5,62 - Powołanie Boże decyduje o powodzeniu misji.

Zobacz rozdział