1 Mch 4,49

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 49 Wykonali także nowe święte naczynia, a do przybytku wnieśli świecznik, ołtarz kadzenia i stół.


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.

Zobacz rozdział