1 Mch 4,59

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 59 Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew*.


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.
4,59 - Święto Chanukka, w czasie którego Żydzi palą wiele światła.

Zobacz rozdział