1 Mch 7,31

JUDA MACHABEUSZ
Nikanor w Judei
7 31 Nikanor zaś domyślił się, że jego zamiar został odkryty. Wystąpił więc do walki przeciwko Judzie koło Chafarsalama*.


Przypisy

7,31 - Dziś: Chirbet Selma, 1 km na północ od el-Gib.

Zobacz rozdział