1 P 3,19n

Zstąpienie Chrystusa do Otchłani*
3 19 W nim* poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom* zamkniętym w więzieniu*, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz*, zostało uratowanych przez wodę.


Przypisy

3,18 - Zstąpienie Chrystusa Pana do "piekieł", tj. do Otchłani, nastąpiło po Jego śmierci, a przed zmartwychwstaniem.
3,19 - "W nim" - inni tłum.: "w tym stanie"; "duchom" - są to dusze ludzi; "w więzieniu" - w otchłani (wyrażenie obrazowe).
3,20 - Por. Rdz 7,7.

Zobacz rozdział