1 Sm 1,17

HELI I SAMUEL
Dziecię uproszone u Boga
1 17 Heli odpowiedział: «Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś».


Zobacz rozdział