1 Sm 25,42

SAUL I DAWID
Abigail
25 42 Podniósłszy się Abigail spiesznie wsiadła na osła i z pięcioma dziewczętami, które stanowiły jej orszak, udała się za wysłańcami do Dawida i została jego żoną.


Zobacz rozdział