1 Tes 1,8

Uznanie dla postawy adresatów
1 8 Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.


Zobacz rozdział