1 Tes 4,3-5

Zasady świętości życia
4 3 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, 4 aby każdy umiał utrzymywać ciało własne* w świętości i we czci, 5 a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie.


Przypisy

4,4 - Dosł.: "naczynie swe". Niektórzy na podstawie użycia tego terminu przez rabinów odnoszą go do ciała żony.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział