1 Tes 5,16-20

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 * Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie!


Przypisy

5,19 - Mowa o charyzmatach. Por. 1 Kor 14.

Zobacz rozdział