1 Tes 5,18-19

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 * Ducha nie gaście,


Przypisy

5,19 - Mowa o charyzmatach. Por. 1 Kor 14.

Zobacz rozdział