1 Tm 2,4

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich
2 4 który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy*.


Przypisy

2,4 - Określenie objawienia Bożego. Por. J 14,6; J 17,17; 2 Kor 4,2-6.

Zobacz rozdział