1 Tm 3,15

Uzasadnienie nakazów - tajemnica Kościoła i Chrystusa
3 15 Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy*.


Przypisy

3,15 - Jest nią Kościół przez swój przywilej nieomylności.

Zobacz rozdział