1 Tm 6,15-16

Zachęta do wiernej służby
6 15 Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, 16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.


Powiązane utwory

Błogosławiony i jedyny Władco Gizela Skop - 1 Tm 6,15-16

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział