1 Tm 6,9.15.19

Wady błędnowierców
6 9 A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę* oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
Zachęta do wiernej służby
15 Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,
O właściwym użyciu bogactwa
19 odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.


Przypisy

6,9 - Wlg uwyraźnia: "diabła".

Powiązane utwory

Błogosławiony i jedyny Władco Gizela Skop - 1 Tm 6,15-16

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział