2 Kor 1,19

Zmieniony program podróży apostolskiej Pawła
1 19 Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był "tak" i "nie", lecz dokonało się w Nim "tak".


Zobacz rozdział