2 Kor 1,22

Zmieniony program podróży apostolskiej Pawła
1 22 On też wycisnął na nas pieczęć* i zostawił zadatek Ducha* w sercach naszych.


Przypisy

1,22 - "Pieczęć" - przenośnia wskazująca na to, że przynależność do Chrystusa zostawia szczególne znamię na całym sposobie bycia chrześcijanina; "zadatek Ducha" - jako przedsmak już tu na ziemi przyszłego szczęścia w niebie.

Powiązane utwory

Duch Pański napełnił okrąg ziemi Gizela Skop - Tt 3,5b-7; Rz 8,14-15; Ef 4,3-6; 1 Kor 2,9-10; 2 Kor 1,21-22; Rz 8,26

Exsultate Deo, Droga do Nieba - - 3-głosowy

Zobacz rozdział