2 Kor 12,20

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
Zbawienie Koryntian celem apostolskich zabiegów Pawła
12 20 Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. żeby przypadkiem nie [było wśród was] sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni*.


Przypisy

12,20 - Zob. Rz 1,29nn.

Zobacz rozdział