2 Kor 2,12

Zmieniony program podróży apostolskiej Pawła
2 12 Kiedy przybyłem do Troady*, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były mi otwarte* w Panu,


Przypisy

2,12 - "Do Troady" - por. Dz 16,8.11; Dz 20,5-12; "bramy... otwarte" - por. 1 Kor 16,9.

Zobacz rozdział