2 Kor 4,8-9

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 8 Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; 9 znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy.


Zobacz rozdział