2 Kor 10,4

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
O rzekomej słabości Apostoła
10 4 gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała*, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania


Przypisy

10,4 - Tzn. na sposób tylko ludzi, doczesny, nie nadprzyrodzony.

Zobacz rozdział