2 Kor 9,6

O JAŁMUŻNIE DLA UBOGICH Z JEROZOLIMY
Błogosławione skutki zbiórki
9 6 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.


Zobacz rozdział