2 Kor 5,10

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
W obliczu rzeczy ostatecznych
5 10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.


Zobacz rozdział