2 Kor 4,16-18

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 16 Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny*, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. 17 Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 18 dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.


Przypisy

4,16 - Tzn. doczesne ciało człowieka.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział