2 Kor 3,6

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Godność apostolskiego powołania
3 6 On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia*.


Przypisy

3,6 - Zob. Rz 7,6.

Zobacz rozdział