2 Kor 5,4

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
W obliczu rzeczy ostatecznych
5 4 Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.


Zobacz rozdział