2 Krl 12,4

OD PANOWANIA ATALII DO ŚMIERCI ELIZEUSZA
Jonasz panuje w Judzie (835-796)
12 4 Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne.


Zobacz rozdział