2 Krl 14,27

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Jeroboam II panuje w Izraelu (782-753)
14 27 I Pan nie wydał wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocalił go ręką Jeroboama, syna Joasza.


Zobacz rozdział