2 Krl 17,25

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Pochodzenie Samarytan
17 25 W początkach swego zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasyłał na nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia*.


Przypisy

17,25 - Niezaludnione części kraju zamieniały się w zarośla i żerowisko zwierząt.

Zobacz rozdział