2 Krl 19,11

SCHYŁEK KRÓLESTWA JUDY: EZECHIASZ, PROROK IZAJASZ I ASYRIA
Izajasz pociesza króla
19 11 Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę*, a ty miałbyś ocaleć?


Przypisy

19,11 - Dosł.: "okładając je klątwą".

Zobacz rozdział