2 Krl 22,13

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Wyrocznia Chuldy
22 13 «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełnić wszystko, co jest w niej* napisane».


Przypisy

22,13 - Por. wg 2 Krn 34,21.

Zobacz rozdział