2 Krl 24,2

UPADEK JEROZOLIMY
Jojakim panuje w Judzie (608-598)
24 2 Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów - wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków.


Zobacz rozdział