2 Krl 24,5

UPADEK JEROZOLIMY
Jojakim panuje w Judzie (608-598)
24 5 A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?


Zobacz rozdział