2 Krl 25,22

UPADEK JEROZOLIMY
Godoliasz rządcą Judy
25 22 A dla ludności, która pozostała w kraju Judy - którą zostawił Nabuchodonozor, król babiloński, wyznaczył na rządcę Godoliasza*, syna Achikama, syna Szafana.


Przypisy

25,22 - Hebr.: Gedaljahu. Miał on być zarządcą pałacu za Sedecjasza (wg listów znalezionych w Lakisz). O tych faktach por. Jr 40,5-41,18.

Zobacz rozdział