2 Krl 25,17n

UPADEK JEROZOLIMY
Drugie przesiedlenie i złupienie świątyni
25 17 * Osiemnaście łokci wynosiła wysokość jednej kolumny, głowica jej była z brązu, a wysokość głowicy wynosiła pięć łokci. Naokoło głowicy była siatka z jabłkami granatu - wszystko z brązu. Druga kolumna miała takie same [jabłka granatu] nad siatką. 18 Dowódca straży przybocznej pojmał Seracjasza, najwyższego kapłana, Sefaniasza, kapłana zastępcę, oraz trzech stróżów progów.


Przypisy

25,17 - Tekst popr. wg Jr 52,22; 1 Krl 7,16.

Zobacz rozdział