2 Krl 8,22

WOJNY ARAMEJSKIE
Joram panuje w Judzie (848-841)
8 22 Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie odpadła i Libna*.


Przypisy

8,22 - Zapewne dzisiejsze Tell-es-Safi na zachód od państwa judzkiego.

Zobacz rozdział