2 Krl 9,10

DZIEJE JEHU
Uczeń Elizeusza namaszcza Jehu na króla
9 10 Izebelę zaś pożrą psy na polu Jizreel, a nikt [jej] nie pochowa». Następnie otworzył drzwi i uciekł.


Zobacz rozdział