2 Krl 9,11

DZIEJE JEHU
Jehu, obwołany królem, przygotowuje zamach stanu
9 11 Jehu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali*: «Czy wszystko dobrze u ciebie? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie?» Odpowiedział im: «Wiecie, co za człowiek i jaka jego gadanina».


Przypisy

9,11 - Tekst popr. wg LXX, syr., Wlg.

Zobacz rozdział