2 Krl 17,13

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Przyczyny upadku królestwa Izraela*
17 13 Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich "widzących", mówiąc: «Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje - proroków».


Zobacz rozdział