2 Krn 13,22

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Abiasz wojuje z Jeroboamem*
13 22 Pozostałe zaś dzieje Abiasza oraz wszystko, co uczynił, i słowa opisane są w opowiadaniu proroka Iddo.


Przypisy

13,1 - Por. 1 Krl 15,1-8.

Zobacz rozdział