2 Krn 7,14

SALOMON
Boże ostrzeżenie*
7 14 jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.


Przypisy

7,11 - Por. 1 Krl 9,1-9.

Zobacz rozdział