2 Krn 14,1-3

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Asa tępi bałwochwalstwo
14 1 Asa czynił to, co jest dobre i słuszne w oczach Pana, Boga jego*. 2 Usunął ołtarze obcych bogów i wyżyny, pokruszył stele, wyciął aszery. 3 Nakazał mieszkańcom Judy, by szukali Pana, Boga swych ojców, i wypełniali prawo oraz przykazanie.


Przypisy

14,1 - Por. 1 Krl 15,9-12.

Zobacz rozdział