2 Krn 11,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Roboama
11 5 Roboam osiadł w Jerozolimie i wybudował umocnione twierdze w Judzie.


Zobacz rozdział