2 Krn 16,9

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Asa przeciw Baszy*
16 9 Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, i dlatego odtąd będziesz miał walki».


Przypisy

16,1 - Por. 1 Krl 15,16-22.

Zobacz rozdział