2 Krn 7,12

SALOMON
Boże ostrzeżenie*
7 12 Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się Pan i rzekł mu: «Wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar.


Przypisy

7,11 - Por. 1 Krl 9,1-9.

Zobacz rozdział